Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

SČ 200

SČ 200


Strojní čistička štěrkového lože s označením SČ 200 byla vyráběna v Československu v závodě MTH Praha mezi roky 1968 – 1972. Jednalo se tak o druhý typ stroje, který neměl svůj vlastní pohon. Pohyb byl totožný s SČ 100. Celkový počet dodaných kusů byl 24. Stroje byly rozděleny podle využitelnosti a to v poměru: 18 ks pro Čechy a Moravu a zbývající 6 strojů bylo pak přiděleno na Slovensko.

Pracovní pohyb stroje byl zajišťován pomocí tažného lana. To bylo upevněno buď k zabrzděné lokomotivě, nebo přímo do koleje. Samotná čistička je tvořena rámem, který je uložen na dvou dvounápravových podvozcích. V přední části se nachází kapota, která tvoří nosník pro otočný dopravník. Pod ní je uložený dieselelektrický agregát. Na kapotu přímo navazuje kabina, ze které se dá přejít po dlouhém dopravníku nad jeho střechou. Ve střední části je zabudováno tažné zařízení, hydraulický agregát a tažný jeřáb. Těžící a čistící zařízení je uloženo rovněž ve střední části stroje. Skládá se z hrabacího řetězu, který je uložen ve dvou vodících žlabech, ve spodní části je spojen lištou. Pohyb řetězu zajišťuje elektromotor. Nad zadním podvozkem se nachází třídič štěrku, ten je zhotoven jako jednoklikový, vibrační, s nucenou excentritou. V původním provedení je třídič štěrku poháněn jedním elektromotorem, u novějšího verze čističky, dvěma elektromotory. Nad třídičem jsou nad sebou uložena dvě síta. Ty jsou pak zalomena tak, aby se čištěný materiál musel při pohybu pootočit. Účinná plocha sít je 10m². Vylepšení oproti původní strojní čističce SČ 100, ze které se při vývoji vycházelo, doznaly dopravníky odpadové materiálu. Ty pak byly uspořádány tak, že se odpadový materiál dostával do přední části stroje. To mělo za následek celkové zkrácení čističky na 19,2m. Pod třídičem štěrku se nachází pevný dopravník, ten hnal odpad na zalomený dopravník vedoucí nad kabinu. Materiál přepadal na otočný dopravník (v přední části stroje). Odsud bylo možné výtěžek odhazovat do vzdálenosti až 7,5m na obě strany od osy koleje.

SČ 200 patřila k průkopníkům traťové mechanizace. Jediný, muzejní exponát, který se zachoval do dnešních dnů, se nachází v dokumentačním centru Bratislava – východ.


Parametry řady SČ 200
 Výrobce MTH Praha
 Výroba 1968 - 1972
 Prototyp 1968
 Počet vyrobených kusů 24
 Provozovatelé TSS ( Traťové strojní stanice)
 Rozchod 1435 mm
 Přepravní délka stroje 19200 mm
 Délka stroje v pracovní poloze 22 550 mm
 Rozvor ? mm
 Hmotnost 50,5 t
 Počet náprav 4
 Výkon motoru ? kW
 Max. rychlost ? km / h
 Přepravní rychlost ? km / h

 
Pracovní parametry
 Pracovní výkon ( průměrný )
 
Pracovní výkon ( špičkový )
200 m³/ hod
400 m³/ hod
 Šířka záběru stroje max. 4,2 m
 Hloubka záběru pod úložnou plochou 300 - 500 mm
max. 850 mm pod TK
 Boční posuv záběrové části ± 200 mm
 Výškový rozdíl pro vytvoření sklonové pláně ± 250 mm
 Odhoz odpadového materiálu 7,5 m na obě strany
   

Žádné komentáře