Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

SČH 150

Strojní čistička štěrkového lože

SČH 150 ( SČH 150.2 )


Tato řada strojů byla vyráběna v MTH Vrútky v 70.- 80. letech 20. století. Stroj je poháněn motorem Tatra o výkonu 153 kW. Některé prameny uvádějí též motor Liaz M 637 – 189 kW. Ten však byl nasazen pouze krátce, nebyl však schválen drážním úřadem pro provoz kolejových vozidel na území ČR.


Popis stroje

Strojní čištička SČH 150, je vybavena vlastním pohonem pojezdu, těžící materiál kolejového lože za hlavami pražců korečkovými elevátory, jedno nebo obou straně a dopravuje jej přes skluzy a dopravníky na síto vibračního třídiče. Vytříděné kamenivo se ukládá zpět do kolejového lože a výzisk buď do železničních vozů případně speciálních vozidel řazených před SČH 150 nebo na sousední koleji ( s možností uložení na obě strany pracovní koleje ). Po drobné úpravě může stroj těžit materiál kolejového lože za hlavami pražců jedno nebo oboustranně.
Technologický výkon strojní čističky závisí na stavu kolejového lože a na množství vytěženého materiálu a pohybuje se v rozmezích 110 – 210m. Příprava stroje do pracovní i přepravní polohy trvá asi  5-10 minut.

Strojní čističku lze nasadit samostatně případně ji zařadit do technologické linky pro čistění kolejového lože v otevřeném nebo zapuštěném kolejovém loži. Také může být samostatně nasazena při uvolnění koleje od kameniva za hlavami pražců ( pro realizaci případného posunu koleje), sběru kameniva ( včetně přihrnování kameniva bočními křídly ke korečkovému těžícímu zařízení ), úpravě banketů apod.

Obsluha stroje

Pro obsluhu SČH 150 jsou určeni 3 zaměstnanci ve složení dva strojníci a jeden elektromechanik, při jednostranném použití stroje zaměstnanci dva.

Prototyp čističky spatřil světlo světa v roce 1972 pod označení SČH 72. Z řady SČH 150 po přestavbě vznikly tyto varianty : SČH 150.1, SČH 150.2, SČH 150 S, SČH 150 – K, SČH 150 S.

SČH 72 (Prototyp) Tento stroj se od běžné řady odlišoval dvojitými sítami, šípovitými dopravníky, jiným druhem motoru ( standartně Tatra 930, 928.1) a hlavně dvěma hydromotory, jež každý zvlášť poháněl jednu nápravu. Standardní řada má jen jeden hydromotor a pohon obou náprav je zajištěn přes kardan. Bohužel tento stroj s těmito odlišnostmi nikdy nedostal povolení na provoz po kolejích tehdejších ČSD a je již bohužel dávno zrušen.

SČH 150 – standardní verze vyráběná od 70 let, která časem prošla několika úpravami.

SČH 150.1 inovovaná verze SČH 150. Oproti původnímu typu, byl stroj doplněný o kabinu pro jízdu vzad a mechanismus pro rozrušování drnů. Tento stroj umožňuje těžbu i bez čistění. Hmotnost stroje tak klesla zhruba o 4 tuny, byly vylepšené pracovní a hygienické podmínky pro obsluhu. Tato varianta stroje se však v praxi moc neosvědčila.

SČH 150.2 – kromě rozdílných parametrů (od stroje SČH 150) uvedených v předpisu ČD D 2 / 81, je vybavena jiným pohonem pojezdu (každá náprava má svůj pojezdový hydromotor) a dvoustupňovým třídičem štěrku. Ostatní údaje jsou identické.

SČH 150 H – hybridní úprava původní řady.

SČH 150 S – stroj je určený pro sekání porostů okolo trati. Tento stroj vznikl přestavbou původního stroje ve spolupráci MTH Praha (komponenty) a RENOVA Košice (montáž). V MTH Praha je stroj označovaný jako SP 904 SK. Pro potřeby ŽSR byly z největší pravděpodobností v roce 2001 zrekonstruované 2 stroje (Levice, Trebišov).

SČH 150 – K – pokladač optických kabelů. Stroj vznikl rekonstrukcí řady SČH 150 spojené s instalací ukládacího zařízení kabelů dánské firmy Hansen. Stroj je určený pro službu v odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky, ke kladení optických a jiných kabelů do zemního tělesa, k ořezu a odstraňování stromů a porostů kolem trati, instalace konzol a zavěšování kabelů na trakční sloupy atd. Kromě toho může přepravovat cívky s optickými kabely a přívěsný vůz do celkové hmotnosti 20 tun. Pracovní sestavu stroje tvoří radlice s hroty pro pokládku kabelů a hydraulická ruka určená pro speciální práce. Tento stroj je poháněn spalovacím motorem typu LIAZ 110 o výkonu 155 kW.


Parametry řady SČH 150
 Výrobce
MTH Vrútky
( dnes Compel a.s. )
 Výroba
70. - 80. léta 20. st.
 Prototyp
1972
 Počet vyrobených kusů
?
 Provozovatelé
TSS Pardubice ( v ČR ),SDC,....
 Rozchod
1435 mm, 1520 mm
 Přepravní délka stroje
15360 mm
 Přepravní výška stroje 3100 mm
 Přepravní výška stroje 3500 mm
 Délka stroje v pracovní poloze
15400 mm
 Rozvor
8000 mm
 Hmotnost
40 - 44 t
 Počet náprav
2
 Nejvyšší hmotnost na nápravu
21,6 t
 Výkon motoru Tatra 930, 928.1
153 kW
 Výkon motoru LIAZ M 637
189 kW
 Max. rychlost
60 km / h
 Přepravní rychlost
80 km / h
 Stroj je vybaven brzdou
 - přímočinnou
 - průběžnou typu DAKO
 - ruční


Pracovní parametry
 Pracovní výkon ( průměrný )
2 x 75 m3 / hod
 Největší vyložení kolečkového elevátoru
od pojízdné hrany kolejnice
3,8 m
 Největší rozevření shrnovacího křídla 0,9 m
 Největší hloubka záběru korečkového
elevátoru pod temeno kolejnice
1 m
 Největší šířka záběru korečkového elevátoru 1,5 m
 Nejmenší šířka záběru korečkového elevátoru 0,75 m
 Odhoz odpadového materiálu  5 m – na obě strany
 1 m – čelně
 Výška nakládání nad TK 3,93 m
 Nejmenší poloměr oblouku pro práci stroje 150 m

Žádné komentáře