Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

08 - 75 GS

Strojní podbíječka Plassermatic 08 – 75 GS


Automatická strojní podbíječka Plassermatic je obecně určena k přesnému podbíjení křížení, výměn a kolejí o minimálním poloměru oblouku 80 metrů. Vozidlo je osazeno vzduchem chlazeným vznětovým dvouřadým osmiválcem typu KDH Deutz s uspořádáním válců do V a výkonem 150 kW při 2 500 ot/min. Ve spalovacím motoru je vestavěný jednoválcový vzduchem chlazený kompresor, který svým provozním tlakem 8 barů zajišťuje provoz všech vzduchem řízených součástí vozidla. Výkon od spalovacího motoru je přenášen hydrostaticky přes pětistupňovou řadicí rozvodovku do nápravové převodovky a na zadní dvojkolí.

Stanoviště strojvedoucího je umístěno nad druhým dvojkolím na zadní straně vozidla. Jsou zde umístěny veškeré řídicí a ovládací prvky, pomocí kterých je obsluhován celý stroj. Z přední kabiny, situované nad prvním dvojkolím, lze v případě potřeby pomocí řídicích a ovládacích prvků zajišťovat nivelaci a směrování.

Vozidlo je vybaveno podbíjecím agregátem pro koleje, křížení a výměny všeho druhu. Je zde použit hydraulický asynchronní rovnotlaký systém podbíjení Plasser a Theurer. Rám podbíjecího agregátu je umístěn bezprostředně před zadní nápravou na dvou vodorovných sloupech a je stranově přestavitelný. Tento rám nese vlastní podbíjecí agregát, vedený na dvou svislých sloupech. Může být také pomocí hydrauliky posunut tak, že se kdykoliv nachází nad podbíjeným místem.

Vlastní tlakově vibrační podbíjení pracuje na základě asynchronního stejnotlakového principu. To znamená, že během podbíjecího děje vzniká před každým podbíjecím nástrojem určitý odpor. Dosáhne-li odpor zvolené velikosti, pak se příslušný podbíjecí nástroj automaticky zastaví. Ostatní nástroje pokračují v práci tak dlouho, až vyvodí stejný velkou sílu na lože. Zdvihání a spouštění podbíjecího agregátu je provedeno hydraulickým válcem.

Vlastní vibrační pohyby pracovních nástrojů jsou vyvolávány excentrickou hřídelí, poháněnou od hydraulického motoru. Jako pracovní nástroje jsou zde použity čtyři výkyvné páky s konickými konci, které lze plynule přestavovat ve směru ke středu koleje nebo od koleje. Tato automatická strojní podbíječka má pro směrování podbíjení tzv. jednotětivový měřicí systém a pro nivelaci nivelační systém Plasser a Theurer.


Parametry Plaseermatic 08 - 75 GS
 Výrobce
Plasser & Theurer Linz (Austria)
 Výroba
80. léta 20. st.
 Počet vyrobených kusů
?
 Provozovatelé
Pražské metro, ŽSR ( TEŽ )
 Rozchod
760 mm, 1000 mm, 1435 mm
 Délka stroje
14 490 mm
 Šířka stroje 3050 mm
 Výška stroje 3300 mm
 Rozvor
8000 mm
 Hmotnost
27 t
 Počet náprav
2
 Motor KDH Deutz F8 L 413F
 Výkon motoru
150 kW
 Max. rychlost
65 km / h
 Nejmenší projetý poloměr oblouku 80 m

Poslední komentáře
25.10.2008 15:09:48: Od roku 1987 používali ČSD jeden stroj na rozchode 760 mm. Donedávna bol v St. Plzenci, ale kde je d...