Od roku 1987 používali ČSD jeden stroj na rozchode 760 mm. Donedávna bol v St. Plzenci, ale kde je dnes?