Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

894

Montážní vůz trakčního vedení řady 894  

(ex M 263.0)


S rozšiřující sítě elektrifikovaných tratí na území Československa, objednali ČSD v roce 1964 ve Vagonce Görlitz ( NDR ) 27 kusů čtyřnápravových vozidel. Vozy získaly označení M 263.0 a měli tak pokrýt stále větší poptávku vozidel na údržbu trakčního vedení.

M 263.0 se skládá z ocelové svařované skříně, uložené na dvou dvounápravových podvozcích. Na obou čelech vozidla jsou umístěny kabiny se stanovištěm strojvedoucího, které nebyli vzájemně průchozí. Dále se ve voze nachází dílna, šatna, úborovna se strojovnou. Uprostřed vozu jsou dvoudílné posuvné dveře. Vůz má na střeše namontovány dvě pracovní plošiny, z nichž menší je navíc výsuvná a otočná. Plošiny jsou umístěny uprostřed mezi prohlížecí kabinou a kontrolním pantografem. Celý vůz je poháněn dvěma motory značky Tatra T 928 – 64. Oba tyto motory mají výkon 88kW a pohání každý jeden podvozek.

Tyto montážní vozy byly nejlépe vybavenými vozidly pro údržbu trakčního vedení u ČSD. K jejich velkým nevýhodám patřila nízká spolehlivost. Poslední vůz této řady byl vyvázán z pracovního cyklu na přelomu 80. – 90. let. Dnes jsou zbytky těchto vozů odstaveny na tzv. vrakovištích ČD a postupně končí v kovošrotu. Jeden z mála dobře dochovaných kusů této řady s označením 894 017 – 3 ( M 263.0017 ) , se nachází v DKV v Šumperku. Tento vůz měl být zachován pro muzejní účely.Parametry montážního vozu řady 894
 Výrobce Vagonka Görlitz
 Výroba 1964
 Počet vyrobených kusů 27
 Provozovatelé ČD, ČSD
 Rozchod 1435 mm
 Délka vozu 19300 mm
 Šířka vozu ? mm
 Výška vozu nad T.K. v místě prohlížecí kabiny ? mm
 Rozvor ? mm
 Celková hmotnost 46 t
 Počet náprav 4
 Uspořádání (1 A) (A 1)
 Maximální hmotnost na nápravu ? t
 Typ motoru Tatra T 928-64
 Výkon motoru 2 x 88 kW
 Převodovka Šestistupňová ESA 86
 Max. rychlost 90 km/h
 Min. rychlost 7,5 km/h
 Nejmenší projetý poloměr oblouku ? m
 Výška pracovní plošiny nad T.K. ? mm
 Max. zatížení plošiny ? N
 Max. hmotnost nákladu ? kg
 Přezdívky : Dráteník
Žádné komentáře