Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

MV 97

Montážní vozy trakčního vedení řady MV 97

MV 97 je netradiční vozidlo, sloužící jako montážní plošina pro výstavbu, kontrolu a úpravu trolejových vedení, které bylo představeno veřejnosti v roce 1998 na 40.MSV v Brně. Vlastníkem prvních tří montážních vozidel je dnes EŽ Praha a vozidla s označením MV 97.004 je společnost Viamont DSP Ústí nad Labem.


MV 97. 001 - 003
Tato vozidla vznikla rekonstrukcí lokomotivní řady 721 zvaných Hektor. Při rekonstrukci byl z původního stroje použit jako základ hlavní rám, spolu s podvozky a trakčními motory. Na tento rám byla nově zasazena plošina od firmy NOPO, kterou lze vysouvat do výše 8 metrů, dále pak nová prostorná kabina spolu s představkem a motorgenerátorem. Pod hlavním rámem se nalézá palivová nádrž, na pravé straně vzduchový rozvaděč, zásuvky pro připojení elektrického nářadí a elektrické zařízení. Akumulátorové baterie a silnoproudý rozvaděč se nalézá na protější straně. Na výsuvné prac
ovní plošině se nachází skládací a rozkládací zábradlí. Ve spodní části plošiny jsou zabudovány skříňky pro nářadí a materiál. Celý stroj pak pohání třífázový motor CATERPILLAR CAT 3406. Nad prostornou kabinou, která může složit i pro přepravu montážní čety až 8 lidí se nalézá polopantograf, který je určen pro měření geometrické polohy trakčního vedení. Montážní vůz je také vybaven přímočinnou brzdou Dako BP a samočinnou brzdou Dako BSE s elektrickým ovládáním.


MV 97. 004

Na konci listopadu roku 2006, vyjel ze závodu ČMKS v Jihlavě další vůz MV 97 tentokrát s pořadovým číslem 004. Oproti předchozím třem vozům této řady, došlo při výrobě k několika odlišnostem. Stroj byl osazen novým výkonným spalovacím motorem Caterpillar 3406 DITA, jehož výkon se zvýšil na 360kW při 1800 ot./min. Tento motor spolu s motorgenerátorem Locat 3406/355 spojeným s trakčním alternátorem Siemens Drásov typu 1FC2 355, tvoří hnací část celého vozidla. Podstatnou změnou oproti předchozím vozidlům je dosazení montážní plošiny, která je řešena jako nepohyblivá lávka pevně uložená na základně. Tato lávka je vybavena osvětlovací rampou a je možno odsud ovládat vozidlo v pracovním režimu. Dalších změn doznalo i vybavení kabiny (rychloměr Unicontrols, klimatizace atd.).

Pro orientační měření polohy a klikatosti troleje je nad kabinou umístěn sběrač typu 25 LSP 6, který je sledován kamerou. MV97.004 bylo navíc vybaveno tažným zařízením pro vozíky typu PV (k MUV 69) a jeho odvozené varianty. Jednou z posledních změn pro zlepšení práce na pracovní plošině, bylo vyvedení výfuku pod rám vozidla a tím se docílilo zlepšení pracovních podmínek na této pracovní plošině.

Závěrem lze jen dodat, že toto vozidlo může posloužit jako pojízdná montážní plošina, elektrocentrála pro napájení různých el. strojů, nářadí a podobně. Lze z něj napájet i pracovní vozy a dále pak může sloužit i k měření polohy a klikatosti troleje. Tyto praktické výhody pak zastiňují jeho jistě neobvyklý vzhled a využití v praxi.


Parametry montážního vozu řady MV 97
 Výrobce ČMKS - JLS Jihlava
 Výroba 1998 - 2006
 Počet vyrobených kusů 4
 Rekonstrukce řady 721
 Provozovatelé EŽ Praha, Viamont DSP Ústí nad Labem
 Rozchod 1435 mm
 Délka vozu 13260 mm
 Šířka vozu 2900 mm
 Výška vozu - dopravní
4650 mm
 Rozvor 2400 mm
 Celková hmotnost 70 t
 Počet náprav 4
 Uspořádání Bo Bo
 Maximální hmotnost na nápravu ? t
 Typ motoru MV 97.001 - 003
Caterpillar CAT 3406
 Výkon motoru
285 kW
 Typ motoru MV 97.004 Caterpillar CAT 3406 DITA
 Výkon motoru
360 kW
 Max. rychlost 80 km/h
 Min. rychlost 5 km/h
 Největší projetý poloměr oblouku 90 m
 Pohyblivá pracovní plošina
PPP 2N-H-0.45/5.0
 Druh plošiny
Hydraulická s otočí
 Výška pracovní plošiny nad T.K. 8500 mm
 Max. zatížení plošiny v základní poloze
 450 kg
 Délka plošiny
6500 mm
 Šířka plošiny
1230 mm
 Výška plošiny ( složený stav )
2530 mm
 Výška zdvihu
4300 mm
 Zatížení plošiny při převýšení nebo otočení
250 kg
 Přezdívky : ?
Žádné komentáře