Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

MVTV 3

Montážní vozy trakčního vedení řady MVTV 3
( ex 893, M 250.0 )

Pro rozšíření parku vozidel zakoupily ČSD v roce 1972 od Vagonky Studenky 30 čtyřnápravových vozů s označením M 250. Jejich konstrukce vychází z motorových vozů M 240 (820), z nichž byl převzat pojezd a hnací agregát.

Motorové vozy řady 893 jsou druhým nejrozšířenějším zástupcem pantografových vozů pro prohlídky, opravy a údržbu trolejového vedení je na našem území. Jedná se o čtyřnápravové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu. Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky, jež je jen z nich hnací. Skříň má ocelovou svařovanou kostru, bočnice jsou k spodku vozu přinýtovány. Vůz má dvě stanoviště strojvedoucího, dílnu, šatnu, umývárnu a záchod. Vstup do vozu je umožněn jedněmi dvoukřídlými posuvnými dveřmi v každé bočnici. Každé stanoviště strojvedoucího je opatřeno navíc jedněmi vstupními dveřmi. Z prostoru dílny je po schodech přístup do prohlížecí kabiny, z nich lze vystoupit na dvě pevné montážní plošiny. Menší plošina slouží k práci pod napětím 25kV, 50Hz, větší pro práci pod napětím 3000Vss má navíc bočně výsuvný můstek. Na střeše pod hnacím podvozkem je umístěn sběrač upravený pro měření klikatosti a výšky trolejového drátu. Obě čela vozu jsou osazeny osmy pomocnými reflektory. Vytápění u tohoto vozu je teplovzdušné. Vybavení vozu doplňuje přenosný agregát pro výrobu elektrické energie.

Vozy SŽDC (ČD) jsou nyní označovány jako MVTV – 3. Na kolejích se tyto vozy již nevyskytují. Poslední místa působnosti byly na Slovensku: DR Spišská Nová Ves, Žilina a Vrútky. Pod označením MVTV – 03 se dnes na ŽSR označují motorové vozy řady 892 pro rozchod 1520mm.

 


Parametry montážního vozu řady 893
 Výrobce Vagonka Studenka
 Výroba 1971 - 1972
 Počet vyrobených kusů 30
 Provozovatelé SŽDC, ŽSR, Chemopetrol
 Rozchod 1435 mm
 Délka vozu 18500 mm
 Šířka vozu 3003 mm
 Výška vozu nad T.K. v místě prohlížecí kabiny  ? mm
 Rozvor 2300 mm
 Celková hmotnost 23,5 t
 Počet náprav 4
 Uspořádání 2 B
 Maximální hmotnost na nápravu 8,5 t
 Typ motoru Tatra T 930 - 4
 Výkon motoru 206 kW
 Max. rychlost 80 km/h
 Min. rychlost 8 km/h
 Nejmenší projetý poloměr oblouku 80 m
 Výška pracovní plošiny nad T.K. ? mm
 Max. zatížení plošiny ? N
 Max. hmotnost nákladu ? kg
 Přezdívky : Mandelinka, Dráteník, Energo.
Provozovatel Nové značení Staré značení Původní značení Rok výroby
 Aktuální stav
EÚ Brno
MVTV 3 - 015 893 011 M 250 0015 1972  Mimo provoz
 Poznámka : Prochází odpravou v DPOV (depo) Veselí nad Moravou