Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

MVTV 3

Montážní vozy trakčního vedení řady MVTV 3
( ex 893, M 250.0 )

Pro rozšíření parku vozidel zakoupily ČSD v roce 1972 od Vagonky Studenky 30 čtyřnápravových vozů s označením M 250. Jejich konstrukce vychází z motorových vozů M 240 (820), z nichž byl převzat pojezd a hnací agregát.

Motorové vozy řady 893 jsou druhým nejrozšířenějším zástupcem pantografových vozů pro prohlídky, opravy a údržbu trolejového vedení je na našem území. Jedná se o čtyřnápravové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu. Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky, jež je jen z nich hnací. Skříň má ocelovou svařovanou kostru, bočnice jsou k spodku vozu přinýtovány. Vůz má dvě stanoviště strojvedoucího, dílnu, šatnu, umývárnu a záchod. Vstup do vozu je umožněn jedněmi dvoukřídlými posuvnými dveřmi v každé bočnici. Každé stanoviště strojvedoucího je opatřeno navíc jedněmi vstupními dveřmi. Z prostoru dílny je po schodech přístup do prohlížecí kabiny, z nich lze vystoupit na dvě pevné montážní plošiny. Menší plošina slouží k práci pod napětím 25kV, 50Hz, větší pro práci pod napětím 3000Vss má navíc bočně výsuvný můstek. Na střeše pod hnacím podvozkem je umístěn sběrač upravený pro měření klikatosti a výšky trolejového drátu. Obě čela vozu jsou osazeny osmy pomocnými reflektory. Vytápění u tohoto vozu je teplovzdušné. Vybavení vozu doplňuje přenosný agregát pro výrobu elektrické energie.

Vozy SŽDC (ČD) jsou nyní označovány jako MVTV – 3. Na kolejích se tyto vozy již nevyskytují. Poslední místa působnosti byly na Slovensku: DR Spišská Nová Ves, Žilina a Vrútky. Pod označením MVTV – 03 se dnes na ŽSR označují motorové vozy řady 892 pro rozchod 1520mm.

 


Žádné komentáře