Pracovní stroje na železnici

2006 - 2011

Úprava trakč. vedení

Přehled montážních vozů pro údržbu a prohlídky trolejového vedení na kolejích ČD a ŽSR

Nové Značení Značení od roku 1988 Původní značení ( 1925 -1987 ) Provozovatelé Výrobce
- 890 M 131.2,5 ČSD, ČD Reko : Lokomotivní depa ČSD
- - M 295.0 ČSD Vagonka Tatra Studenka
MVTV
- -
ŽSR
MTH Praha
-
891 M 144.0 ČSD, ČD Vagonka Görlitz
MVTV 2 892 M 153.0 ČD, Viamont
Vagonka Studenka
MVTV 2.1 892 M 153.0 ČD Reko : Pars nova Šumperk
MVTV 02 892 M 153.0 ŽSR Vagonka Studenka
MVTV 03 892.8 M 153.5 ŽSR Vagonka Studenka
MVTV 3 893 M 250.0 ČD, ŽSR,PrČR Vagonka Studenka
- 894 M 263.0 ČD, ČSD Vagonka Görlitz
MUV 69
(Reko : MUV 69) - ? ?
MV 97 - - EŽ,Viamont ČMKS - JLS Jihlava
PS - 00.M - - ELTRA ( pro ŽSR ) ZNTK Stargrad ( Polsko )
VNPŽ 300 MUV 69.1 - ? EŽ Praha + ŽS Praha
VNPŽ 312 MV 79.1
- SDC MTH Praha
Vm 14 / 52 (Reko : Vm 14 / 52) - ? ?

Vysvětlivky :

  ČD - České Dráhy
  ŽSR - Železnice Slovenskej Republiky
  MTH Praha - Mechanizace Traťového Hospodářství
  ŽS Praha - Železniční Stavitelství Praha
   - Elektrizace Železnic
 
ČMKS - Českomoravská Komerční Společnost
  JLS - Jihlavská Lokomotivní Společnost
  PrČR - Průmyslové podniky České republiky
  Viamont - Viamont doprava a.s. Ústí nad Labem
  ELTRA - Elektrizácia Železničných Tratí
 
SDC - Správa dopravních cest

Žádné komentáře